В редакції від 5 серпня 2020 року

Політика конфіденційностіЦя Політика конфіденційності («Політика») між
Користувачем – фізичною особою, яка прийняла (акцептувала) умови Договору про надання послуг з обробки відкритих даних («Договір») та цю Політику конфіденційності. Для цілей даної Політики – це Суб‘єкт персональних даних.

Адміністрацією – Товариством з обмеженою відповідальністю «Правосуд», код ЄДРПОУ: 43156413, юридична адреса: 01001, м.Київ, провулок Музейний, 4, хто надає послуги з обробки відкритих данних VartaBot відповідно до умов Договору.

Загальні положення

У цій Політиці встановлено: порядок здійснення Адміністрацією обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мета використання таких персональних даних, взаємодія Адміністрації з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у щодо захисту персональних даних.

Оскільки при роботі з VartaBot Користувач може переходити на посилання, розміщені на сайті https://pravosud.com.ua («Сайт») та поза Сайтом, Користувач в такому випадку перенаправляється до сайтів інших компаній, де інформація про Користувачів збирається поза контролем Адміністрації. В такому випадку політики конфіденційності сайтів третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від Користувачів цими третіми особами та положення цієї Політики не застосовуються.

Збір та використання персональних даних

Володільцем персональних даних Користувачів є ТОВ «Правосуд», код ЄДРПОУ 43156413У, адреса: 01001, м.Київ, провулок Музейний, 4.

Відповідно до умов Договору, при використанні Користувачем функціональних можливостей VartaBot:

- «Пошук» - персональні дані щодо Користувача та (або) Профілю не обробляються;
- «Моніторинг» (Профіль автоматичного моніторингу) - здійснюється обробка даних Користувача та даних, що надаються Користувачем (призвіще, ім’я та по-батькові та ідентифікаційний податковий номер).

При користуванні VartaBot фіксуються всі входи, інші відомості по трафіку Користувача не обробляються і не зберігаються

Адміністрація збирає дані про статистику використання VartaBot (наприклад, відомості можуть містити інформацію про дату, час, тривалість роботи тощо).

Підстави обробки персональних даних

Ваші персональні дані обробляються на наступних підставах:>

- укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

- необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

- необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Мета обробки персональних даних

Ваші персональні дані обробляються з наступною метою:

- надання послуг з обробки відкритих данних VartaBot відповідно до цього Договору;

- повідомлення про послуги, новини (в тому числі, щодо нових даних на Сайті), рекламні пропозиції шляхом відправлення електронних повідомлень через месенджери Viber, Telegram;

- надання клієнтської підтримки;

- забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбачених статутними документами Адміністрації Сайту, ведення бухгалтерського обліку та здійснення операційної діяльності;

- на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також відповідно до умов Договору.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін строку дії Договору, та однак не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Ваші персональні дані будуть автоматично видалені:

- через 3 роки з моменту їх збору;

- на підставі заяви про видалення персональних даних.

Взаємодія з третіми особами стосовно персональних даних

Адміністрація не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства України, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.

Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на VartaBot

Відомості про активність (трафік) на VartaBot Користувачів захищені відповідно до законодавства. Адміністрація жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» Користувача при використанні ним VartaBot.

Захист персональних даних

Адміністрація використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.

Адміністрація забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Адміністрація надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які погодились на забезпечення конфіденційності такої інформації.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених статтями 7, 11, 29 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими законами України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами Закону України «Про захист персональних даних». Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу Користувача до своїх персональних даних не допускається.

Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

Права суб'єкта персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Ви, як Суб'єкт персональних даних, маєте наступні права:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди (якщо надається);

11) відкликати згоду на обробку персональних даних (якщо надається);

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних (якщо надається), або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, будь ласка, звертайтеся: по електронній пошті на info@pravosud.com.ua або напишіть листа на адресу: 01001, м.Київ, провулок Музейний, 4, ТОВ “Правосуд”).

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення.

У випадку внесення змін до цієї Політики, Політика у новій редакції розміщується на Сайті.

Якщо протягом терміну, як буде визначено у новій редакції Політики, Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, шляхом направлення відповідного листа, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.