В редакції від 5 серпня 2020 року

Договір про надання послуг з обробки відкритих данихЦей Договір про надання послуг з обробки відкритих даних («Договір») є договором публічної оферти та публічним договором згідно положень ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю «Правосуд» («Правосуд»), в особі директора Вертепи Михайла Юрійовича, який дії на підставі Статуту, та фізичною особою («Клієнт»), який/яка отримує послуги з обробки відкритих данних VartaBot відповідно до цього Договору за умов оплати обраного Тарифу або у режимі вільного доступу (на умовах Тарифу «Безкоштовний»).

Умови Договору однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття ними умов (акцептування) якого, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору та засвідчує факт його укладання шляхом погодження на отримання послуг VartaBot в месенджерах на умовах передбачених Тарифів із початком використання VartaBot («Пошук»).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до Договору Правосуд зобов'язується надати Клієнту, згідно обраного Тарифу, наступні послуги: через визначені Месенджери (служба обміну миттєвими повідомленнями в реальному часі через Інтернет (Viber) за допомогою VartaBot Клієнту надаються послуги з обробки відкритих даних з наступних реєстрів: Єдиного державного реєстру судових рішень, Стану судових справ, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Єдиного реєстру боржників та інших відкритих реєстрів, що можуть час від часу використовуватись за рішенням Правосуду («Державний реєстр»), щодо яких Клієнту доступні наступні функціональні можливості: здійснення пошуку у Державних реєстрах за прізвищем, ім’ям та по-батькові та (або) ідентифікаційним податковим номером (ІНН) фізичної особи («Профіль»); візуалізація результатів пошуку; створення окремого Профілю автоматичного моніторингу («Послуги»).

ВАЖЛИВО! Оскільки дані з Державних реєстрів відкриті, безоплатні і знаходяться в публічному доступі, Правосуд не несе відповідальності за зміст інформації з Державних реєстрів, виявлені помилки, збоїв у їх роботі чи неможливості доступу з будь-яких причин.

2.2. VartaBot містить додаткові функціональні можливості (наприклад, «Зв’язатися з адвокатом»), вартість яких не включено в Тарифи та підлягає погодженню між Клієнтом та третьою стороною окремо та не підлягає регулюванню даним Договором.

ВАЖЛИВО! Послуги VartaBot надаються Клієнту на умови «як є» без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відповідність VartaBot очікуванням Клієнта.

Цим Клієнт підтверджує, що ознайомився з усіма функціональними властивостями і характеристиками VartaBot та несе ризик невідповідності VartaBot із своїми побажаннями і потребами.

3. ПРАВА ПРАВОСУДУ

3.1. Правосуд має право отримувати оплату за надані Послуги відповідно до умов цього Договору, а також має право вносити зміни до Тарифів та встановлювати нові Тарифи;

3.2. Правосуд має право розпоряджатися VartaBot, передавати право доступу до VartaBot третім особам, самостійно використовувати VartaBot в будь-якій формі і будь-яким способом за своїм розсудом;

3.3. Правосуд має право оновлювати зміст, функціональні можливості VartaBot, а також користувацький інтерфейс в будь-який час на свій власний розсуд;

3.4. Правосуд має право вносити, редагувати або видаляти будь-яку інформацію на власний розсуд, в тому числі змінювати кількість і склад Державних реєстрів, дані яких аналізуються (обробляються);

3.5. Правосуд має право проводити технологічні перерви доступності VartaBot, які розглядаються як використання VartaBot в штатному режимі і не є підставою для перерахунку сплачених Клієнтом коштів. Технологічні перерви можуть проводитися в тому числі для поновлення функціональності VartaBot. Технологічні перерви не можуть перевищувати 8 годин за один календарний місяць і проводяться в нічний час (з 00:00 до 06:00 за київським часом).

4. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОСУДУ

4.1. Правосуд зобов’язаний надавати Клієнту Послуги якісно, своєчасно та в повному обсязі шляхом доступу до VartaBot, а також до інформації, яка сформована в VartaBot, з метою використання його функціональних можливостей.

5. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1. Клієнт зобов'язується не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання в процес нормального функціонування VartaBot;

5.2. Клієнт зобов'язується не використовувати VartaBot і інформацію, отриману в результаті використання VartaBot, для забороненої законодавством України діяльності;

5.3. Клієнт зобов‘язаний обов‘язково порадитись з спеціалістом у галузі права перед використанням будь-якої інформації та приймати будь-які рішення на її підставі на свій страх і ризик.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Надання Послуг відбувається в порядку 100% передоплати згідно наступних Тарифів:

«Безкоштовний» (1 Профіль автоматичного моніторингу) 0,00 грн.

«Індивідуальний» (1 Профіль автоматичного моніторингу) 150,00 грн. за 1 (один) рік. Строк починається з моменту отримання оплати згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 наступного дня через один календарний рік.

«Колективний 5» (5 Профілів автоматичного моніторингу) 120,00 грн. на 30 (тридцять) календарних днів. Строк починається з моменту отримання оплати згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 тридцятого календарного дня;

«Колективний 15» (15 Профілів автоматичного моніторингу) 300,00 грн. на 30 (тридцять) календарних днів. Строк починається з моменту отримання оплати згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 тридцятого календарного дня;

«Enterprise 25» (25 Профілів автоматичного моніторингу) 500,00 грн. на 30 (тридцять) календарних днів. Строк починається з моменту отримання оплати згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 тридцятого календарного дня;

«Enterprise 50» (50 Профілів автоматичного моніторингу) 800,00 грн. на 30 (тридцять) календарних днів. Строк починається з моменту отримання оплати згідно Тарифу та закінчується о 23:59:59 тридцятого календарного дня;

6.2. Розмір Тарифів і порядок оплати Тарифів можуть бути змінені Правосудом. Нові Тарифи та порядок оплати Тарифів застосовуються тільки до Послуг, не сплачених Клієнтом на момент введення в дію нових умов оплати.

6.3. Оплата Тарифів за цим Договором здійснюється в гривнях України шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Правосуду (в тому числі при оплаті через платіжні системи, залучені Правосудом, відповідно до їх умов). Зобов'язання по оплаті вважаються виконаними з дати надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Правосуду. Кожна Сторона самостійно та за власний рахунок сплачує комісійні винагороди, всі необхідні банківські платежі при здійснені розрахунків по Договору. Сплачені за надані Послуги кошти поверненню не підлягають.

6.4. Підключення Месенджера до отримання Послуг за цим Договором відбувається автоматично після оплати Клієнтом Послуг.

6.5. У разі зауважень Клієнту щодо якості наданих Послуг, Клієнт надсилає зауваження на адресу електронної пошти info@pravosud.com.ua протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту виявлення Послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, Послуги вважаються наданими та прийнятими Клієнтом належним чином.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВОСУДУ

7.1. Як зазначено в п. 2 Договору, Послуги за допомогою VartaBot надаються на умовах «як є», тобто без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відсутність гарантій його придатності для використання із визначеною Правосудом метою, гарантій якості та працездатності, відповідності функціональних можливостей меті і очікуванням Клієнта.

7.2. Правосуд не несе відповідальності за відсутність (тимчасову або постійну) даних у Державних реєстрах, що спричиняє відповідне відображення інформації в результатах моніторингу. Правосуд не несе відповідальності у разі невідповідності інформації, наданої Клієнтові, якщо така інформація відповідає інформації, оприлюдненій розпорядником інформації у порядку ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.3. Правосуд не несе відповідальності за якість і функціональні особливості Месенджерів, як явні, так і передбачувані. Правосуд не несе відповідальності за несанкціоноване використання VartaBot з Месенджера Клієнта третіми особами з вини або необережності Клієнта.

7.4. Правосуд не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неналежного використання або неможливості використання VartaBot з будь-яких причин.

7.5. Правосуд не несе відповідальності перед Клієнтом або третіми особами за прямий або непрямий збиток, упущену вигоду, інші збитки, які можуть бути пов'язані з використанням VartaBot, в тому числі, але не обмежуючись, через можливі перерви в роботі, несумісністю обладнання, необхідністю зміни конфігурації, переривання ділової активності.

7.6. Правосуд не контролює інформацію і відомості, що розміщені, передаються, зберігаються Клієнтом за допомогою VartaBot і, отже, не гарантує їх точність, повноту, якість і не несе ніякої відповідальності за їх зміст.

7.7. Правосуд не здійснює ніяких компенсацій на користь Клієнта, а також не несе відповідальності за будь-які збитки Клієнта, що виникли внаслідок використання або неможливості використання VartaBot. Правосуд залишає за собою виключне право кваліфікувати особливість роботи VartaBot, як недолік (помилку, дефект тощо), а також провести одну з таких дій: скорегувати особливість роботи VartaBot або визнати особливість роботи VartaBot, як таку, що не підлягає змінам.

7.8. У тій мірі, в якій це дозволено чинним законодавством, сукупний розмір відповідальності Правосуду за цим Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойки) та/або відшкодування збитків, за будь-яким позовом або претензії обмежується розміром оплати по Тарифам за Договором, що сплачені Клієнтом Правосуду відповідно до цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА

8.1. Клієнт зобов'язується відшкодувати збитки, захищати інтереси і звільнити від відповідальності Правосуду щодо всіх стягнень, які підлягають сплаті за рішенням суду, за постановою суду або судового врегулювання в разі пред'явлення третьою особою претензій про те, що використання VartaBot порушує його патентні, авторські права, права на знак для товарів і послуг або тягнуть неправомірне привласнення його комерційної таємниці.

8.2. Клієнт несе відповідальність за будь-які порушення законодавства, в тому числі законодавства про захист персональних даних, і прав третіх осіб у разі, якщо ним, його користувачами при використанні функціональних можливостей VartaBot порушені вимоги щодо захисту персональних даних, авторські, суміжні права третіх осіб, здійснено несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, інших засобів індивідуалізації. При цьому в разі надходження на адресу Правосуду претензій, позовів та/або розпоряджень щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб, що пов'язані з неналежним використанням VartaBot, Клієнт самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії або в разі неможливості такого врегулювання, відшкодує Правосуду збитки, понесені в зв'язку з цим.

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Всі виключні права інтелектуальної власності, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації та інші об'єкти, розміщені на VartaBot, а так само складові частини та їх елементи, інформація, належать виключно Правосуду.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання або невиконання зобов'язань, викликане обставинами непереборної сили, включаючи, в тому числі, крім іншого, дії, бездіяльності або відмова від співпраці з іншого боку (включаючи, без обмежень, юридичних і фізичних осіб, контрольованих такою Стороною, а також їх посадових осіб, директорів, інших працівників або агентів), пожежі або інші нещасні випадки, стихійні лиха, епідемії, страйки, трудові конфлікти, військові дії або інші заворушення, а також закони, постанови або вимоги державних органів і відомств.

10.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, повинна негайно після виникнення таких обставин але не пізніше ніж через 5 (п'ять) календарних днів сповістити в письмовій формі іншу Сторону про їх початок, вказавши характер обставин, передбачувану тривалість їх дії і ступінь, в якій вони перешкодили виконання такої Стороною зобов'язань за цим Договором.

10.3. Документ, виданий відповідною торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

10.4. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера VartaBot (в т ому числі та не обмежуючись, пожежа, стихійні лиха тощо) є повідомлення про це від хостинг-провайдера.

10.5. У разі настання обставин, передбачених пунктом 10.1. цього Договору, строк виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та/або їх наслідки.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію і не використовувати її, крім як для виконання зобов'язань за цим Договором. Сторона, якій надана конфіденційна інформація, зобов'язується вжити заходи до її захисту не менші, ніж заходи прийняті нею для захисту власної конфіденційної інформації та/або передбаченої цим Договором (в залежності від того, які заходи є більш строгими).

11.2. Конфіденційною вважається інформація, отримана в рамках виконання цього Договору та містить в тому числі, інформацію, що охороняється законом, або інформацію, яка в момент передачі її, Стороною яка її передає, позначена грифом «Конфіденційно» або «Строго конфіденційно» із зазначенням повної назви та адреси місцязнаходження її володільця, а також ключові слова, назви тем, їх налаштування і зміст, що формуються при використанні послуг Правосуд.

11.3. Сторона, яка допустила розголошення конфіденційної інформації або не виконала інших вимог щодо забезпечення її конфіденційності, несе відповідальність відповідно до законодавства України.

11.4. Конфіденційна інформація може надаватися компетентним державним органам у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством, що не тягне за собою настання відповідальності за її розголошення.

11.5. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється на підставі чинного законодавства України та відповідно до згоди на обробку персональних даних.

11.6. Зобов'язання Сторін, викладені в цьому розділі, діють протягом строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після його припинення.

12. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Застосування і тлумачення цього Договору регулюється законодавством України. Будь-які позови або судові провадження, що виникають з предмету Договору або в зв'язку з ним, розглядаються судами України згідно з правилами про підсудність, встановлених процесуальним законодавством.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Клієнтом і діє до моменту його розірвання за бажанням однієї із Сторін, або до моменту виконання всіх зобов'язань обох Сторін за Договором.

13.2. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору. Повідомлення про розірвання направляється в електронній формі на адресу електронної пошти: info@pravosud.com.ua

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Якщо інше не визначено цим Договором, обмін інформацією (матеріалами) між Сторонами за цим Договором здійснюється виключно в електронній формі.

14.2. Під робочими днями з метою виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором розуміються робочі дні виходячи з п'ятиденного робочого тижня (всі дні тижня, крім суботи та неділі), які не є святковими неробочими днями відповідно до законодавства України.

14.3. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

15. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ТОВ "ПРАВОСУД"

Код ЄДРПОУ: 43156413

Адреса: м. Київ, пров. Музейний, 4

Р / Р 543348510000000002600699036

АТ “ПУМБ” м.Київ, МФО 334851


Директор Вертепа М.Ю.